Visie


Visietekst 'Mijn kind is doof, CI en identiteitsontwikkeling'

N.a.v. het symposium 'Mijn kind is doof,  CI en identiteitsontwikkeling' stelden wij onze gelijknamige visietekst op. CI en identiteitsontwikkelingHet is een tekst geschreven recht vanuit het hart en naar eigen persoonlijke ervaring als ouders van een kind met CI. Het is, zoals elke visietekst, neergeschreven in een eigen historisch kader, onderhevig aan de tendenzen van het moment. We hebben niet de pretentie te beweren dat deze tekst allesomvattend en onveranderlijk is, maar hopen hiermee wat duidelijkheid te scheppen in onze kijk op (het) doof-zijn (van onze kinderen) en hoe wij ermee proberen om te gaan. Wanneer je beslist je kind te laten implanteren, kies je over het algemeen ook voor een opvoeding in de gesproken taal. Je wil je zoon of dochter graag de kans geven om ‘mee te kunnen in de horende wereld’. Dat is wat quasi alle ouders betrachten. Met onderstaande tekst proberen we ook even het doof-zijn van onze kinderen te belichten vanuit een ander perspectief. Want ook dit is (een stukje van de) realiteit. 

De visietekst, die onderverdeeld is in 'vijf wensen voor de toekomst' kan u hier lezen.

 

 

 

 

Visietekst 'Geïntegreerd ONderwijs voor kinderen met een auditieve beperking: Wensen en uitdagingen'Dove en slechthorende kinderen in “gewoon” onderwijs

Omdat wij uit ervaring weten dat er bij de integratie van dove en slechthorende kinderen in het gewoon onderwijs heel wat zorg en aandacht nodig is, organiseerde VLOK-CI in 2011 een GON-symposium om de situatie alsook de noden en behoeften van deze integrerende kinderen extra onder de aandacht te brengen. Hieruit ontstond onze tweede visietekst waarin we met open blik kijken naar de werkelijkheid: hoe gaat het met onze kinderen op school en in de klas? Een vraag die uitgaat van een 'heel concrete mens in nood'. Wat is hun realiteit? Wat is er goed, wat kan er beter? Wij proberen dus geen ideologie op te bouwen die alleen maar vertelt 'hoe het zou moeten zijn', en die tegelijkertijd veel te ver van die dagdagelijkse werkelijkheid staat. Wij willen proberen te kijken naar de realiteit en de heel concrete noden van onze kinderen, waar wij en zijzelf maar al te vaak mee geconfronteerd worden. Ook deze tekst is een weerspiegeling van een tijdsgeest, beoogt dus niet allesomvattend en onveranderlijk te zijn en kan evenmin wetenschappelijke evidentie claimen. Wij zijn geen 'professionelen' die ervaring hebben kunnen opbouwen met tal van kinderen, maar 'ervaringsdeskundigen' die vanuit eigen perspectief een plaatsje als gelijkwaardige partner opeisen in het gebeuren rond en met onze kinderen.

De visietekst over geïntegreerd onderwijs kan u hier lezen.
 

 

Als oudervereniging werkten wij ook mee aan de teksten van het M-decreet en schreven wij eveneens een reactie op de talennota van minister Pascal Smet. 

Deze reactie kan u hier lezen.